Din entreprenör inom bergteknik och berghantering

Gnesta Bergbyggare är en ledande aktör inom bergteknik och berghantering i Mälardalen och Stockholmsområdet. Med över två decenniers erfarenhet har vi etablerat oss som en heltäckande entreprenad för stora bygg- och infrastrukturprojekt. Våra klienter inkluderar välrenommerade företag som NCC, JVAB, PEAB, Trafikverket och Fortum, vilka litar på vår expertis för att genomföra komplexa och krävande projekt.

Kontakta oss

Heltäckande tjänster inom berghantering

bergsprängning under vattnet

Bergsprängning är kärnan i vårt erbjudande. Vi använder den senaste tekniken och metoderna för att utföra sprängningar som minimerar både miljöpåverkan och omgivningens störningar. Våra tekniker är specialutbildade för att hantera alla typer av bergsformationer och har sprängkort.

bild på ett berg hur man gör bergspräckning

För projekt där stora vibrationer är en risk och där bara en liten bit av berget behöver avlägsnas, erbjuder vi bergspräckning som ett alternativ. Den här metoden är idealisk för arbete i tätbebyggda områden eller i närheten av känsliga strukturer där precision och försiktighet är av yttersta vikt.

Gnesta Bergbyggare - kemiinjektering

Vår keminjektering erbjuder en smart lösning för att stärka och stabilisera berggrunden. Genom att injicera speciella kemiska blandningar förbättrar vi bergmaterialets egenskaper, vilket är avgörande för framgången i många byggprojekt.

Gnesta Bergbyggare - bergborrning

Med en maskinpark av moderna borrvagnar och underjordsborrvagnar hanterar vi allt från enkla till de mest komplicerade uppdragen inom bergborrning. Vår utrustning, som bland annat inkluderar avancerade grävmaskiner och specialanpassade borranordningar, är skräddarsydd för att möta de specifika kraven i varje projekt.

Vi arbetar i olika miljöer

På Gnesta Bergbyggare är vi väldigt vana att arbeta i olika typer av miljöer, även de mest känsliga. Eftersom vibrationerna avtar snabbt är det möjligt att säkert spräcka sten och berg i närheten av husgrunder, vattenledningar, fjärrvärmeledningar, elledningar och andra känsliga strukturer utan att orsaka skador på dem. Vi följer alla säkerhetsprotokoll och använder den ultimata säkerhetsutrustningen i samspel med bred kompetens inom alla områden av bergteknik och berghantering.

Certifieringar och sprängkort

Vår personal genomgår regelbunden utbildning för att stanna i framkanten inom bergteknik. Vår specialitet inom sprängningar i känsliga miljöer har gett oss ett rykte om att vara en av de mest kompetenta och pålitliga i branschen. Vi garanterar att vi har de certifieringar som krävs och att vi besitter sprängkort för att utföra alla våra uppdrag av berghantering.

Säker berghantering tack vare vår moderna maskinpark

Vår imponerande maskinpark inkluderar 22 borrvagnar i olika storlekar, en underjordsborrvagn, fem grävmaskiner med Superwedge i viktklassen 18-21 ton, två kranbilar/lastväxlare, fyra betongsprutningsrobotar och en Brokk med borrbalk.