Bergförstärkning i Stockholm

Bergförstärkning är en grundläggande teknik inom modern byggnation och underhåll av infrastruktur där berg och stenformationer utgör en del av miljön. Man kan tillämpa olika metoder för att förstärka berg. Vi använder oss av de säkraste teknikerna för bergförstärkning och för att stärka upp bergets svaga punkter.

Skicka offertförfrågan

Därför behövs bergförstärkning

Efter bergsprängning eller bergspräckning kan det fortfarande finnas lösa delar kvar av berget som behöver förstärkning. Bergförstärkning är viktigt för att säkerställa strukturell stabilitet och förhindra olyckor i byggprojekt som involverar bergiga terränger. Denna process är inte bara viktig för att stödja konstruktioner som vägar, tunnlar och byggnader, men också för att skydda människor och egendom från potentiella skador orsakade av ras och stenfall.

Kontakta oss

Olika metoder inom bergförstärkning

Bergförstärkning i Stockholm kan exempelvis göras genom:

  • Sprutbetong
  • Bultning
  • Nätning
  • Injektering
  • Bergskrotning

Nätning som bergförstärkning

Ett effektivt tillvägagångssätt för bergförstärkning är att använda metallnät för att skydda mot lösa stenar. Vi monterar slitstarka nät av metall, som hålls på plats med hjälp av vajrar, direkt på riskutsatta bergväggar. De fungerar som en barriär som fångar upp eventuella stenar som kan lossna, vilket säkerställer att inga lösa fragment utgör en risk för personer i närheten.

Bergförstärkning genom skrotning

Bergförstärkning kan även innefatta processen att säkert avlägsna lösa bergspartier som inte kan säkras fast. Om du behöver förstärka berg i samband med infrastrukturprojekt som vägar eller cykelbanor erbjuder vi tjänster för bergskrotning. Det innebär att vi noggrant granskar och rensar bergsskärningar för att säkerställa att inga lösa stenar riskerar att falla ner och orsaka skador eller hinder i trafiken.

Bultning av berg

Ett annat sätt att förstärka berg på är genom bultning. Om det är enstaka större block som riskerar att lossna men inte går att skrota är det bättre att vi bultar fast dem. Det fungerar helt enkelt så att vi borrar fast dem ordentligt i berget. En metod för att ytterligare stärka berg är att kombinera bergbultning med sprutbetong. I denna process installeras bultar i berget som sedan täcks och integreras med sprutbetong.

Användningsområden för bergförstärkning

Bergförstärkning är relevant för en mängd olika projekt. Det inkluderar allt från nya byggnader och infrastrukturprojekt till underhåll av befintliga strukturer. Speciellt kritiskt är det i konstruktioner som tunnlar och bergrum där riskerna för ras och läckage kan vara särskilt höga.

Tunnlar och bergrum

I projekt som involverar tunnlar och bergrum är bergförstärkning absolut nödvändig för att skydda mot ras och för att förhindra att grundvatten läcker in. En sådan förstärkning säkerställer att både arbetsmiljön och den omgivande miljön skyddas effektivt.

Skärningar och bergslänter

Arbeten på skärningar och bergslänter kräver precision och expertis för att stabilisera området och förhindra framtida problem. Våra metoder gör att dessa utmanande miljöer hanteras på bästa möjliga sätt.

Kontakta oss för bergförstärkning i Stockholm

Om du planerar ett projekt som kräver bergförstärkning i Stockholm, Mälardalen och resten av Sverige, tveka inte att kontakta oss. Vi är redo att tillhandahålla lösningar och rätt metoder som garanterar både säkerhet och effektivitet för ditt byggprojekt. Vi erbjuder en kostnadsfri konsultation för att diskutera dina specifika behov och hur vi kan hjälpa dig att nå dina mål med optimala resultat.

Kontakta oss