Keminjektering för återställning av betong

Sprickor i byggnadsverk kan uppstå av många orsaker men gemensamt för dem är att de kan försämra konstruktionens funktion och hållfasthet. Obehandlade sprickor leder ofta till problem som urlakning och läckage, särskilt när konstruktionen utsätts för ensidigt vattentryck. Är det elledningar involverade är fukt ännu farligare. Vi utför keminjektioner i Mälardalen, Stockholm och även i andra delar av landet för att täta betong och andra konstruktioner.

Skicka offertförfrågan

Vad är keminjektering?

Keminjektering är en metod där specifika kemiska lösningar, som epoxi och polyuretan, injiceras i sprickor och håligheter för att återställa eller öka materialets ursprungliga styrka och täthet. Tekniken är idealisk för att hantera problem som uppstår på grund av strukturella skador och är avgörande för att förlänga konstruktionens livslängd och funktionalitet.

Läckor i konstruktioner av betong kan uppstå efter flera år. Det kan röra sig om alla möjliga konstruktioner som renoveringar i fastigheter, källare, hisschakt, bassänger, betongväggar eller i tunnlar. Här är det viktigt att vatten och fukt inte tränger in för att orsaka skador som rost, söndervittring och sprickbildning.

Man kan i vissa fall också göra berginjektering som främst utförs med cement.

Viktigt med en torr miljö

Att upprätthålla en torr miljö är a och o, särskilt i områden där elektricitet är en central del av infrastrukturen. Fukt kan leda till allvarliga elektriska fel, korrosion av komponenter och ökad risk för kortslutning - vilket inte bara kan vara kostsamt utan också farligt. 

Materialen i keminjektering - epoxi och polyuretan

När det gäller materialval i keminjektering står valet ofta mellan epoxi och polyuretan:

  • Polyuretan används fördelaktigt för att hantera vattengenomsläpp eftersom det skapar en vattentät barriär, även under tryck, vilket gör det idealiskt för våta miljöer.
  • Epoxi är bäst lämpat för torra sprickor där det är viktigt att återskapa den mekaniska hållfastheten och säkerställa långsiktig stabilitet.

Användningsområden för keminjektering

Keminjekteringens mångsidighet gör den till en värdefull metod för många olika typer av projekt:

  • Badhus och bassänger. Badanläggningar där vattentäthet är av yttersta vikt.
  • Dammkonstruktioner. Dammreparationer där sprickor kan riskera hela konstruktionens integritet.
  • Parkeringshus. Parkeringshus och däck där stora ytor ofta utsätts för mekanisk belastning och väderpåverkan.
  • Broreparationer. Speciellt viktigt för att stärka och bevara bärverkskonstruktioner som är kritiska för transportinfrastrukturen.
  • Historiska byggnader. Används för att varsamt restaurera och förstärka äldre konstruktioner utan att ändra deras historiska karaktär.
  • Tunnelarbeten. Injekteringstekniker används för att säkra och försegla tunnelväggar mot vatteninträngning och strukturell svaghet.
  • Industrianläggningar. Skyddar och förstärker fundament och konstruktioner som utsätts för höga industriella belastningar och kemiska exponeringar.

Anpassad keminjektering för ditt projekt

För er som befinner er i Stockholm och Mälardalen och behöver professionell hjälp med keminjektering, är vi rätt firma för berghantering att kontakta. Vi anpassar våra lösningar efter specifika regionala förhållanden, material, konstruktioner och naturligtvis kundens unika behov.

Vi har stor kunskap inom keminjektering?

Vårt företag skiljer sig från mängden genom vår djupa expertis och engagemang i varje projekt. Vi har en stor maskinpark och använder de senaste metoderna och materialen för att säkerställa bästa möjliga resultat. Våra tidigare projekt inom områden som infrastruktur och offentliga anläggningar vittnar om vår kapacitet att leverera tillförlitliga och hållbara lösningar.

Kontakta oss