Berginjektering vid konstruktion

Berginjektering är en viktig teknik inom bygg- och anläggningsindustrin som syftar till att förbättra bergmassans mekaniska egenskaper och minska dess hydrauliska konduktivitet. Man injekterar specialutvecklade material i bergets spricksystem, och kan på så sätt öka stabiliteten och säkerheten i berggrunden för diverse konstruktionsprojekt. Berggrunden håller således för de påfrestningar som moderna byggprojekt utgör.

Skicka offertförfrågan

Berginjektering enkelt förklarat

Vid konstruktion av tunnlar och andra underjordiska anläggningar är det avgörande att minska risken för vattenläckage. En effektiv metod för detta är berginjektering där cementbruk injiceras i bergsprickor under sprängningsarbetet. Denna teknik hjälper till att täta berget och förhindrar vatten från att sippra in.

Att bedöma omfattningen och egenskaperna hos bergsprickor är dock komplicerat, vilket gör det utmanande att fastställa den nödvändiga mängden injekteringsbruk. Dessutom är det svårt att bestämma det optimala pumptrycket och vilken typ av bruk som ger bäst resultat, samt att fastställa adekvata stoppkriterier för injekteringen.

Injektering, särskilt med cement, spelar en kritisk roll i byggandet av berganläggningar. Inte bara för att stabilisera konstruktionen och förebygga ras, utan även för att skydda den överliggande miljön genom att hindra grundvatten från att tränga in.

Användningsområden inom bygg och anläggning

Berginjektering spelar en central roll i byggandet av bergschakt, bergrum och tunnlar, där det är avgörande att bergväggar och tak är säkra och fria från vattenläckage. En specifik fördel med berginjektering är dess förmåga att förhindra vatteninträngning som kan leda till isbildning i tunnlar under vintermånaderna, vilket i sin tur minskar risken för halka och fallande istappar som kan skada både människor och fordon.

Vi sysslar även med bergsprängning och bergspräckning samt en rad andra tjänster inom berg och tätning.

Så ser processen för berginjektering ut

Berginjekteringen börjar med att noggrant analysera berggrundens förutsättningar.

  • Genom att borra ett antal hål som korsar de naturliga spricksystemen kan vi introducera ett injekteringsmedel som fyller dessa hålrum och sprickor.
  • Med hjälp av manschetter eller packers, som ansluts till en injekteringspump, pressas medlet in under högt tryck. Detta kallas för förinjektering och är särskilt värdefull innan själva bergschakten påbörjas för att säkerställa en tät och stabil grund.
  • Eventuella restläckage efter sprängning åtgärdas med efterinjektering för att fullständigt täta berggrunden.

I många fall räcker förinjektering medan man i andra fall behöver stärka upp med ytterligare åtgärder.

Vår stora kundbas gör oss till ett självklart val

På Gnesta Bergbyggare AB har vi en lång och stolt tradition av att utföra berginjektering för en rad olika klienter, från privatpersoner till stora företag som NCC, JVAB, PEAB, Trafikverket, och Fortum. Vårt engagemang och vår tekniska skicklighet gör att kunderna återkommer gång efter gång, oavsett projektets storlek. Vi anpassar våra lösningar för att möta varje unikt behov och utmaning, vilket har gjort oss till en tillförlitlig partner inom industrin.

Kontakta oss för berginjektering i hela Sverige

Är du intresserad av att veta mer om hur berginjektering kan gagna ditt nästa projekt? Kontakta oss idag för att diskutera dina behov och hur vi kan hjälpa dig att uppnå optimala resultat. Besök vår hemsida eller ring oss direkt. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med dig för att göra ditt projekt både säkert och framgångsrikt.

Kontakta oss