Bergborrning i Sverige

Bergborrning är processen att penetrera berg för att antingen förstärka det, göra utrymme för konstruktion, eller utvinna värdefulla mineraler. Det är nödvändigt i situationer där konstruktioner kräver djupa och solida fundament, eller när det gäller geologisk utforskning och gruvdrift. Vår expertis sträcker sig över olika typer av bergborrningsprojekt, inklusive förberedelser för MAI-stag, fundamentläggning, och keminjektering.

Skicka offertförfrågan

Avancerad bergborrning

Med hjälp av avancerad teknik strävar vi efter att göra bergborrningsprocessen så effektiv och säker som möjligt. Anledningen till att borra i berget kan vara att göra en järnvägstunnel, utvinna material eller för att göra förankringar i berggrunden. Både borrmaskinen och strukturen i  berget är viktigt men det allra viktigaste är förmodligen erfarenheten som borroperatören besitter. Vi har stor kunskap om avancerad bergborrning i och utanför Stockholm, i Mälardalen och i övriga landet.

Kontakta oss

Så ser processen ut

Varje bergborrningsprojekt inleds med en grundlig undersökning av området för att identifiera bergart och eventuella sprickor som kan påverka borrningen. Denna förberedelse är kritisk för att välja rätt maskiner och tekniker som ska användas. Vi använder endast den senaste teknologin för att göra varje steg i processen så bra och säker som möjligt.

Olika bergarter presenterar unika utmaningar. Till exempel är bergarter med hög kvartshalt betydligt hårdare och svårare att bearbeta. Vi är utbildade att hantera dessa variationer och anpassa våra metoder efter de specifika förhållandena.

Olika borrmetoder

Det finns en mängd olika borrmaskiner som anpassas efter bergarbetarnas behov för att effektivt kunna nå malmen i olika riktningar med varierande tekniker.

  • Borrning i dagbrott - När det kommer till dagbrott, sker borrning vanligtvis vertikalt nedåt med hjälp av borriggar placerade på ytan. Här använder bergarbetare oftast antingen en sänkhammare eller en topphammare, beroende på projektets krav.
  • Underjordsgruvor - Underjordsgruvor kräver arbete inom gruvorter, vilket är tunnlar där arbetarna når malmen. Där utförs ofta horisontell borrning med ortdrivningsaggregat för att både skapa dessa orter och utvinna malm.
bild på maskinpark

Vi har en stor maskinpark för bergborrning

Vårt maskinpark är bland de mest avancerade inom industrin. Vi använder borriggar som är anpassade för olika typer av berg och projektstorlekar, vilket garanterar precision. Vi på Gnesta Bergbyggare uppgraderar och underhåller vår utrustning för att åta oss både enkla och komplexa projekt.

Säker bergborrning är vår främsta prioritet

Säkerheten har högsta prioritet hos oss. Vi följer strikta säkerhetsprotokoll, har de certifieringar som krävs och ser till att all personal är rätt utbildad och utrustad för att hantera de risker som arbetet med bergborrning innebär.

Skicka offertförfrågan

Kontakta oss idag

Är du i behov av professionell bergborrning eller behöver du oss kanske för bergsprängning eller keminjektering? Kontakta oss på Gnesta Bergbyggare. Vi är redo att diskutera ditt nästa projekt och hur vi kan hjälpa till att realisera det med högsta kvalitet. Besök vår hemsida eller ring oss direkt för att påbörja en dialog om hur vi kan bistå dig och ditt byggprojekt.

Kontakta oss